Just another WordPress.com site

Laatste

Photos ‘Rahya’

Rahya

Foto's - Bewerkingen

Photos ‘Yara’

Bewerkingen - Foto's

Bewerkingen - Foto's

Photos ‘Rahya’

Bewerkingen - Foto's

Bewerkingen - Foto's

Photos ‘Rayha’

Bewerkingen - Foto's

 

De Zon

De Planeten:

Planeten zijn karakterologisch, de plaatsing in teken en huis vertelt je iets over iemands karakter. Er zijn 8 planeten en 2 ‘lichten’: de zon en de maan. De planeten zijn onder te verdelen in persoonlijke, halfpersoonlijke en buitenplaneten.

De Zon (heerser van leeuw)

* De Zon staat voor het ego, je bewuste ‘zijn’, wie en wat je in wezen bent. De Zon is de kern van de persoonlijkheid. Daar waar de Zon staat ben je jezelf, heb je zelfvertrouwen en wil je stralen. Het teken en huis geven de wijze en omstandigheden aan waarin je jezelf kunt zijn. De Zon is een mannelijk planeet en staat voor archetype man- en vaderbeeld. In de horoscoop van een vrouw staat de Zon (met mars) voor haar animus, haar manbeeld, van een man voor zijn manzijn. De Zon heerst over de (onder)rug, ogen en het centrum van het lichaam: het hart. Hartkwalen zijn zonaandoeningen.

Duidingen

Het teken op de cusp van een huis geeft aan hoe je vorm geeft aan dat betreffende levensgebied. De huiscusp is het handvat, het teken geeft de algemene sfeer aan van het betreffende huis. Planeten in een huis staan geven informatie over karaktereigenschappen die zich op dat vlak, dat levensgebied uiten. Planeten drukken zich uit conform het teken waar ze in staan, wat een ander teken kan zijn dan het teken wat op de huiscusp staat. Je ziet dan twee verschillende houdingen ten aanzien van dat levensgebied.

Onderschepte tekens.

Met het teken ram op het MC (cusp^10) en tweelingen op cusp 11, is het teken stier onderschept in het 10e huis. Onderschepte tekens zitten onder de oppervlakte, je hebt het gevoel er geen controle over of grip op te hebben, want je hebt er geen handvat voor. Onderschepte tekens worden veelal als een ‘onhandelbare’ eigenschap ervaren.

In bovengenoemd voorbeeld wordt het teken stier als zodanig ervaren. Met de assertieve en energieke teken ram op 10 heb je de behoefte om beroepsmatig ‘je mannetje te staan’. Je ambieert een zelfstandige, indernemende functie, want je bent niet zo dol op overleg of samenwerking.

Onder de oppervlakte sluimert het rustige en op zekerheid gestelde teken stier. Die wil geen snelle, risicovolle of impulsieve baan, maar rustig een nachtje kunnen slapen over een belangrijke beslissing en zeker zijn van een vast inkomen. De eigenschappen van het teken stier sluimeren onder de oppervlakte en kunnen als ‘lastig’ of ‘oncontroleerbaar’ worden ervaren. Je bent slagvaardig en initiatiefrijk op maatschappelijk vlak, maar met wat vlagen zul je traag en behoudend zijn.

Staan er ook planeten in het onderschetpte teken, dan zullen die ook als ‘vervelend’ of moeilijk te uiten worden ervaren. Je voelt die eigenschap dan wel in jezelf, maar kunt er niet goed mee uit de voeten. Wanneer onderschepte tekens en planeten geaccepteerd worden van eigenschap van jezelf kun je leren er grip op te krijgen.

De 12 Huizen van het Dierenriem

Dierenriemtekens zijn, zijn er 12 huizen in de horoscoop, die analoog zijn aan elkaar. Het eerste huis komt overeen met het 1e teken ram, het 2de huis met stier, het 3de huis met tweelingen enz… De 12 huizen geven 12 levensgebieden aan. Staan er veel planeten in een huis dan gaat er veel aandacht uit naar dat betreffende levensgebied. Je zoekt die omstandigheden op om uiting te kunnen geven aan die karakter eigenschappen. De huizen lees je tegen de klok in.

Huis 1: Geeft samen met de ascendant aan hoe je je presenteert en manifesteert in de buitenwereld, m.a.w. hoe je overkomt op anderen en welke eigenschappen je direct toont. Het 1e huis geeft je dus niet aan hoe je in wezen bent (= de zon), maar hoe je je bewust gedraagt, hoe je je voordoet en handelt. Huis 1 is je persona, je masker en laat zien hoe ondernemend je bent en of je liever iets alleen doet. Huis 1 geeft aanwijzingen over je uiterlijk, je manier van kleden en je lichamelijke constitutie.

Huis 2: Geeft aan hoe je met materiële en immateriële middelen omgaat. Zowel geld en bezittingen als waarden en normen vallen onder dit huis. Waar hecht je waarde aan en waar ontleen je je eigenwaarde aan? Huis 2 is wat je bezit en wat voor jou de basis, de grondslag is, waarop je alles baseert. Voorts worden je gaven en talenten door huis 2 aangegeven, wat een beroepsindicator kan zijn.

Huis 3: Omvat het leggen van de contacten en situaties waarin je informatie opdoet. Het laat zien of je makkelijk een praatje aan kunt knopen. Broers en zussen, in het bijzonder de oudste, worden door het 3e huis aangegeven, zo ook je relatie met hen. Voorts de dagelijkse omgang met anderen, de buurt waarin je woont, (lagere) school, cursussen, de handel, verkeer, uitstapjes en korte reizen.

Huis 4: Is het kreefthuis. In het 4e huis liggen je wortels, je verleden en afkomst. Zowel het ouderlijk als je eigen huis vind je hier.Huis 4 is je opvoeding, de sfeer thuis en hoe je je jeugd hebt ervaren. Het 4e huis vertelt iets over het gedrag van de ouder of opvoeder van hetzelfde geslacht, wat voor een invloed die ouder op jouw wording heeft gehad. Het 4e huis is je onbewuste identiteit, zoals aangeleerd door je familie. In wezen ben je zo, zo ervaar je jezelf in je diepste wezen en dit gevoel draag je met je mee. Voorts omvat huis 4 de huiselijke kring (inc. huisdieren), de familiegeschiedenis, erfelijkheid, zowel je eerste jeugdervaringen als je laatste levensjaren.

Huis 5: Laat je bewuste identiteit zien. Of je bewust met jezelf en je creatieve kanten naar voren durft te komen. Of je jezelf centraal durft te stellen en hoe je de aandacht voor jezelf vraagt. Hoeveel behoefte je hieraan hebt ofwel of je jezelf oké vindt. Hobbies, amusement, toneel, sport en spel vallen onder het 5e huis. Daarnaast hofmakerij, sexuele avontuurtjes, flirten, kortdurende relaties en verliefdheden. Kinderen, als zijnde een ‘creatie’ van jezelf, vallen tevens onder huis 5. zo ook de bewuste opvoeding die je hen geeft.

Het 6e huis: Is het huis van werk en gezondheid. Je werkplek, collega’s en de werksfeer worden door huis 6 aangeven. In hoeverre je dienstbaar kunt zijn en hoe je jezelf nuttig maakt. Huis 6 is het huis van de lichamelijke gezondheid, dat wil zeggen het innerlijke ‘radar-werk’. Ziekte kan een aanduiding zijn dat je dagelijkse bezigheden of werk niet in overeenstemming is met je innerlijk. Het 6e huis geeft aan hoe je met je lichaam omgaaten wat voor leefregels je hebt. Het 6e huis omvat dagelijkse bezigheden in het algemeen, zo ook het huishouden. Beroepsmatig geeft het 6e huis vakkenkennis en het ontwikkelen van je talenten.

Huis 7: Is het weegschaalhuis, het huis van 1 op 1 relaties; je partner, hartsvrienden en ook openlijke vijanden. Het 7e huis laat zien hoe je vormgeeft aan relaties, wat je van de ander verwacht en daarmee welke eigenschappen je projecteert op de ander. Huis 1 en de ascendant is het gedrag van jezelf, huis 7 en de descendant is het gedrag van de ander. Huis 7 laat zien hoe belangrijk het hebben van van een relatie voor je is en in hoeverre je kunt samenwerken. Of je op gelijke voet met een ander kunt staan en of je makkelijk overeenkomsten sluit. Huis 7 laat zien wat je als aanvulling op jezelf nodig hebt; wie of wat trekt je aan door je eigen gedrag? Het huwelijk, publiek en (zakelijke) overeenkomsten vallen onder huis 7.

Huis 8: Is het meest intieme huis, Het is je privédomein. In huis 7 start en vorm je een relatie, in huis 8 heb je werkelijk een relatie met elkaar. Huis 8 is de emotionele band die je met elkaar hebt en laat zien in hoeverre je je emotioneel kunt overgeven aan een ander. Intimiteit, sexualiteit, crisis, persoonlijke taboes en verborgen zaken vallen onder dit huis. Eigenschappen die je fout vindt van jezelf stop je in het 8e huis weg. Ze voelen als onacceptabel en bedreigend voor je aan en geven je het gevoel dat er iets vervelends kan gebeuren als je er geen controle over hebt.Bij de andere sexe vind je het juist een aantrekkelijke eigenschap en stimuleer je dit. Huis 8 laat zien hoe je omgaat met een crisis en wat ervoor nodig is om er doorheen te komen. Voorts zaken als de gezamelijke- en andermans bezittingen, banken, leningen, notarissen, erfenissen en verzekeringen.

Huis 9 : Is als opvolger van huis 8 een ‘bevrijdend’ huis. In huis 8 ga je de diepte in bij jezelf, in 9 toon je wat je daarvan geleerd hebt. Meningen, opinies, geloof en levensvisie worden aangegeven door dit huis. Het laat zien hoe jij tegen het leven aankijkt en wat voor jou de zin ervan is: Waarom ben ik hier op deze aardbol en hoe ontwikkel ik mezelf? Huis 9 omvat ethische, religieuze en levensbeschouwelijke zaken. Huis 3 is informatie en feitenkennis opdoen, huis 9 studeren en het vormen van een eigen mening. Universiteiten en hogere scholen vallen onder huis 9. Verder advocaten, goeroes, raadgevers, priesters, propaganda, reklame, uitgeverijen, literatuur, verre reizen en het buitenland in het algemeen.

Huis 10: Laat zien waar je naar streeft in de wereld, wat voor maatschappelijke functie je ambieert. Het 10e huis is daarom een beroepsindicator. Het laat zien hoe ambitieus je bent, hoe en of je met autoriteiten en regels om kunt gaan en wat je bewondert in anderen. Huis 10 is zichtbaar aan de buitenkant, het laat zien wat je uitstraalt en wat voor een stempel je op je omgeving drukt. Voorts vertelt het je over het gedrag van de ouder van de andere sexe.

Huis 11: beslaat het vlak van gelijkdenkenden, mensen waarmee je een ideaal deelt, ongeacht wat ze doen of wie ze zijn. Verenigingen, clubs en vrienden vallen onder het 11e huis. Wat betekenen vrienden voor je en wat voor soort vrienden zoek je? Hoe sociaal ben je en hoe belangrijk is sociale acceptatie voor je? Huis 11 laat zien hoe je tegen de maatschappij aankijkt, hoe je vindt dat de mensen met elkaar om zouden moeten gaan en in hoeverre je zelf een wereldverbeteraar wilt zijn. Huis 11 omvat jouw maatschappelijke idealen.

Huis 12: Het vissenhuis. In het 12e huis vind je eigenschappen die onbewust weggestopt zijn. Je weet er geen raad mee of geen vorm aan te geven en dient ze los te laten ten bate van een onpersoonlijk, universeel doel. Probeer je ze voor persoonlijke doeleinden te benutten dan mislukt het of raak je veelal teleurgesteld. Huis 12 vertelt zowel over je dromen en idealen, als je angsten en onzekerheden. Huis 12 is je eigen droom- en fantasiewereldje, het terugtrekken op jezelf, het vluchten uit de alledaagse realiteit. Wat stiekem en geheim is en een wereldje op zichzelf vind je in huis 12: gevangenis, klooster, inrichting, tehuis, verborgen vijanden, bedrog en geïsoleerde groeperingen. Huis 12 laat zien hoe je tegen spirituele zaken aankijkt, het is je geestelijke en psychische gezondheid (angsten en fobieën). Voorts omvat huis 12 mediteren, slapen, ziekzijn en de periode in de baarmoeder.