Just another WordPress.com site

De Magie der Kruiden

Magie noemt men de techniek, waarmee de mens ingrijpt op het gebied der levenslichamen, of anders gezegd: op het gebied van het onbewuste zielenleven. Behalve vele andere middelen, zijn er planten die daarbij gebruikt worden en wier werkzame stoffen tegenwoordig ook wel eens chemisch nagemaakt worden. Daar deze stoffen tegenwoordig ook wel eens chemisch nagemaakt worden. Speciaal de Amerikaanse Indianen beheersen deze magie in hoge mate, waarschijnlijk als overblijfsels van de wetenschap van Atlantis. Daar in onze tijd de Atlantiërs in groten getale op het Westelijk halfrond der aarde reïncarneren, is hun wetenschap weer opgekomen en heeft ons reeds de atoombom den de psychochemie geschonken als een enorm gevaar. De grote belangstelling der huidige jongeren voor magische kruiden komt dan ook voort uit deze verwantschap en is in de grote ontwikkelingsgang der mensheid weer actueel, doordat wij aan het einde van een cultuurvorm staan en deze magie speciaal werkt op het uitwissen van wat een cultuur in de menselijke ziel inprent en teweeg brengt. De meest gebruikte magische kruiden, wier geur of rook men inademt of wier aftreksel men drinkt, of die men eenvoudig kauwt, bezitten stoffen (alkaloïden) die bij de mens de grote hersenen, dus het ik-bewustzijn bedwelmen, dus tijdelijk uitschakelen. Dientengevolge verliest de mens tijdelijk alle normen en dressaten, alle onderscheidingen en alle afwijzingen en verdringingen, die hem door opvoeding en gewenning zijn bijgebracht en die een zeef of filter vormen voor alle indrukken die hij opneemt. Want een opgevoed en bewust levend mens laat slechts een klein deel van zijn gewaarwordingen bewust worden als geregistreerde waarnemingen. Wat doen nu de bedoelde magische kruiden? Zij schakelen die filter uit en laten waarheid en werkelijkheid tot het ik-loos gemaakte zielsbewustzijn toe. Alles wat de kleine hersenen en de tussenhersenen weten en kunnen, komt daardoor onbelemmerd vrij. Met andere woorden: De levenspool in de polen worden dus in zekere zin verwisseld, zoals dit in de grote lijn ook gebeurt bij dronkenschap, in de seksuele verrukking en in zogenaamde mystieke toestanden. Is deze toestand van objectiviteit als een vooruitgang of een achteruitgang te beschouwen? Als de toestand van objectiviteit niet door de inspanning van het ik en de wil, hun gerichtheid, hun verlangen en bereidheid tot zelfverloochening terwille van de heerschappij van een hoger ik verkregen is, kan deze toestand geen vooruitgang genoemd worden en dan is het proces geen echte mystiek. Want dan wil men dat ik niet verliezen, alleen maar even buiten de deur zetten om nieuwsgierigheid te bevredigen of bepaalde ik-bedoelingen te verwekelijken. In plaats van het ik aan God aan te bieden als instrumenten zet met het van God ontvangen ik even weg, om zodoende contact te krijgen met de etherische en astrale gebieden, bevolkt door alle mogelijke soorten entiteiten, lagere goden, geesten. Het is dus een terugval, opzettelijk teweeggebracht met kunstmatige middelen. Men gaat terug van de logische naar de magische fase der menselijke ontwikkeling, terug over de drempel van de leeftijd van zeven jaar. Voor die leeftijd (als regel niet bij onze vroegwijze moderne kinderen!) is de mensenziel nog in het paradijs, heeft zij nog niet van de Boom der Kennis des goeds en des kwaads gegeten, is zij nog niet gespleten en in de tweeheid gevallen. Het zelf is nog niet in werking. Zo’n onbedorven kind leeft in de eenheid der dingen, volgt zijn instinct, is helderziend, -horend, -ruikend en weet alles wat het nodig heeft te weten. Bij moderne kinderen moet men waarschijnlijk terug gaan tot voor het tijdstip, waarop zij ”ik” gaan zeggen, om die magische fase nog aan te treffen. De magische kruiden, hier bedoeld, brengen de mens tijdelijk terug in die onbewust-gelukkige, argeloze, oprechte, voor-morele fase, waarin de ziel machtig is en met alle wezens contact kan maken. Indianen en Lappen gebruikten die kruiden om hun nog jonge, onrijpe ik opzij te zetten en dan overleg te plegen met hun voorouders en met de stamgod, om verren streken te onderzoeken waar zij heen willen reizen, om zoekgeraakte of gestolen goederen op te sporen, ofwel om zich vergeten gebeurtenissen scherp te herinneren (herbeleven), zelfs hun eigen geboorte, en desgewenst vorige levens op aarde. Zij kunnen dan ook macht over levenden uitoefenen, hen in slaap laten vallen en hun levenlichaam meenemen naar andere gebieden, of iemand hun wil opleggen. Zij kunnen hun eigen levenslichaam losmaken van hun stoffelijk lichaam en er in op reis gaan of het overbrengen in een ander lichaam, eventueel dat van een dier (weerwolven). Door de uitschakeling van de remmen van het ik en van de denkpool, van moraal en geweten, kunnen zij een enorme kracht ontplooien, hetzij in een gevecht, hetzij in het verlangen van pijn, of van de inwerking van vuur of water of vergif. Zij zijn onbevreesd door afwezigheid van het altijd voor zijn eigen bestaan bezorgde ik en storten zich dan ook koelbloedig in gevaren. (Zulk een magisch middel heeft men in de tweede wereldoorlog chemisch nagemaakt en aan de soldaten gegeven voor een grote aanval). Op seksueel gebied is men ongeremd en geniet enorm, kan de partner daarin meespelen, hetzij dat men dit in het stoffelijk lichaam uitvoert, hetzij dat men de genietingen in droomtoestand, op etherisch gebied ervaart zonder stoffelijk belichaamde partner. Wat gebeurd er eigenlijk, waarin bestaat die bedwelming van de grote hersenen, van de denkpool en van het ik ? De plantaardige of chemisch nagemaakte vergiften, maken het etherische levenslichaam, met het ik, in enige mate los van het stoffelijk lichaam, zij bevrijden het dus een weinig uit zijn gevangenschap en beperking – maar daardoor ziet men dat stoffelijk lichaam dan ook allerlei ‘vreemde’ dingen doen, geleid door het instinct. In plaats van het eigen ik kan nu een ander ik treden: hetzij de leider bij een experiment, die vragen stelt, die door de vergiftigde zonder enige terughoudendheid worden beantwoord, hetzij een onbelichaamde geest, hetzij een ik van een andere uitgetredene – en daartegenover is de ik-loze ziel machteloos en als een robot gehoorzaam! Sommige Indianenstammen voorzien zich op die manier van werkkrachten: zij ontnemen geroofde mensen hun ik en laten hen dan voor zich werken op bevel (de z.g. Zombies in Zuid-Amerika). Men kan ook een ander ik in het verlaten stoffelijk lichaam laten treden, dat het eigen ik dan verhindert, weer thuis te komen. Het losgelaten etherlichaam met het ik kan, buiten de tijd, in het verleden en de toekomst zien, wat het maar wil. Vandaar dat men toestand “profeteert”. Kortom: iemand neemt zelf zo’n vergif in om te genieten, te weten te komen of macht uit te oefenen (bijv. door rook van brandend kruid om een portret) op een ander inwerken, om die te beïnvloeden. Zo lieten jonge meisjes in de middeleeuwen het levenslichaam van hun toekomstige echtgenoot aan zich verschijnen om hem te leren kennen, ofwel dat van hun elders verblijvende verloofde, om zich met hem te onderhouden. De magische kruiden zijn dus middelen om zich, zonder offer, op een gemakkelijke manier, tijdelijk in het bezit te stellen van die krachten, die de ware mysticus vanzelf verwerft door zijn ik ter beschikking van God (zijn Hogere Ik) te stellen, en dus met dit Hogere Ik vereenzelvigd, zijn goddelijke bestemming door zijn aardse en stoffelijk-lichaamelijke ik te verwerkelijken. De vergiftigde vlucht voor het aardse leven in de etherische tussensfeer en wil dan ook in vele gevallen niet meer terug: hij verslaafd zich aan het vergif, waarbij zijn stoffelijk lichaam op de duur te gronde gaat. Hij geeft zijn levensopdracht op aarde terug en vergooit daarmee zijn kans om te leren en verder te komen. Hij deserteert. Tot de in Europa voorkomende kruiden, waarmee magie werd en wordt bedreven, behoren voornamelijk die, welke tot de familie der Solanaceae, de Nachtschade-achtigen, gerekend worden en wel de zeer VERGIFTIGE Doornappel, het Bilzekruid en het doodkruid, alle drie in de homeopathie als medicijn gebruikt, en eveneens de alruin of mandragora.

Advertenties

8 Reacties

 1. Boeiend blog, de foto’s zijn echter geen papavers, maar de zaaddozen van Nigella damascena. Groeten Maurice

  september 4, 2010 om 7:22 am

  • Dank je, ook voor de info.

   Godefridi ik heb je site gezien, FANASTISCH, ik ben al gelijk fan van je. Wow wow wow wat een bron van info, daar kan ik uren in lezen. Ik heb wat met kruiden maar dat is iets dat ik heb van men overoma, die kent er veel van en zij maakte steeds vanalles zoals hoestdrank, een drankje voor ditjes en datjes, daarvoor men passie over kruiden.
   Spijtig dat je bij jou niets hebt dat je kan reageren of overzie ik dat weer hahaaha, ik zet je in iedergeval bij op mijn blog hier want zulke info is goud waard.

   Heel fijn weekend, Patricia

   september 4, 2010 om 8:45 am

 2. Marie-Bernadette

  Smaakvolle foto’s 🙂

  september 4, 2010 om 8:27 am

  • Dank je Marie-Bernadette

   Heel fijn weekend, Patricia

   september 4, 2010 om 8:46 am

 3. Kruidengebruik noem ik steeds al grappend ‘goeie hekserij’ 🙂

  Fijn weekend !

  september 4, 2010 om 10:11 am

 4. Ja ik ben dan ook een Maanheksje hihihi, Heerlijk hé de kruiden maan de Maan is ook fantastisch.
  Dank je mamapippa
  Groetjes

  september 4, 2010 om 10:15 am

 5. Jij bent een expert in kruiden! Wat je niet allemaal weet.
  Ik laat me hooguit eens behandelen door de homeopaat maar verder…

  september 4, 2010 om 5:08 pm

 6. Ik neen echt niet, daar heb ik veels te weinig de kennis voor, ik wou dat ik zoals Godefridi zoveel meer wist, tis net een medicijnman hahaha, on Bonneke (men oma) die wist veel, voor elk kwaaltje wel wat en gelukkig heb ik al der boeken gerefd, die ik nooit weg doe, ze zijn onschatbaar voor mij, niet qua geld maar voor de kennis
  Dank je
  Patricia

  september 4, 2010 om 5:21 pm

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s